Copyright © 2012 Gremi d'editorials de música de Catalunya.

Dades oficials i Política de privacitat
Amb la col·laboració de:

logo1 logo3 logo3

Qui som?

Una mica d'història
 
Fundat oficialment l'any 2003 el GEMC és un petit gremi que agrupa el 90% de les editorials de música de Catalunya, entenent per editorials de música aquelles que publiquen partitures i en alguns cassos també discos o documents fonogràfics d'algun tipus.
 
Vinculat des dels seus inicis a les polítiques culturals de la Generalitat de Catalunya, ha col•laborat estretament amb l'ICEC des de la seva creació, exercint de representant del sector davant de l'administració i col•laborant amb aquesta a definir línies d'ajuts i polítiques culturals específiques.

Les activitats del GEMC s'han concentrat històricament en la realització d'actes de caràcter promocional de l'edició musical, participació a fires i activitats de sectors pròxims, gravació d'obres de compositors catalans contemporanis, organització de concerts, organització de promocions puntuals, etc. etc.

L'any 2008 es va iniciar l'organització de la Fira del llibre de música i la partitura en col•laboració de l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) i el GEC (Gremi d'Editors de Catalunya), encontre que l’any 2017 va celebrat la seva 9ena edició. Única a Catalunya i a l'estat espanyol. L’any 2018 no hem celebrat aquest esdeveniment a l’espera de rebre ajuts per a la seva celebració i millorar la seva organització i efectivitat.
 
A partir de l'any 2011 el GEMC inicia un primer intent de millorar la seva estructura de funcionament intern i es dota d'algunes eines informàtiques que milloren sensiblement el rendiment de la feina dels seus socis. Es publica la nova web corporativa (www.gemc.cat), es reordenen els dominis d'Internet, s'implementa un programa de seguiment de l'activitat interna per agilitzar el dia a dia, etc. Representa l'entrada del GEMC a l'era digital i l'afiançament de les seves bases estructurals.

Com a fet diferencial important, el 2012 significa per al GEMC l'inici de contactes sectorials bilaterals, tals com l'obertura d'una mesa de contactes amb el món coral i amb el món educatiu musical.

El 2013 s'aconsegueix una fita important en els objectius del GEMC que fins a la data no havia estat possible realitzar, que és la incorporació de la figura del gestor de projectes. Fins a la data el GEMC, per motius econòmics, no es podia permetre contractar cap persona fixa per a gestionar la seva activitat externa ni interna. L'activitat l'havien sustentada únicament entre els socis de l'entitat, però gràcies a un ajut de l'ICEC el GEMC pot iniciar la vinculació d'una persona externa a un projecte determinat, com va ser el cas.

El projecte és el Symphonic.cat, que treballa simultàniament tres aspectes: el catàleg conjunt de l'obra simfònica de compositors catalans publicat per les editorials del GEMC, una campanya de comunicació (butlletins, xarxes socials, recomanacions, notícies del sector, promoció de concerts, etc.) i l'àmbit comercial amb una campanya de descomptes pels lloguers de les partitures d'orquestra que ca rebre el suport de l'Institut Ramon Llull i de la Sgae.

El 2014 el GEMC aconsegueix  incrementar sensiblement la quantitat d'ajuts rebuts, fet que permet iniciar un seguit d'activitats que representen per al GEMC la possibilitat mantenir una vida  gremial més regular i estable.

Els anys 2015 al 2017 el GEMC ha treballat intensament per potenciar l'activitat de difusió de les activitat de les pròpies empreses i els seus catàlegs, realitzar tants catàlegs temàtics conjunts com sigui possible per tal d'optimitzar i rendabilitzar els esforços de promoció i fer acte de presència a totes les fires i activitats de caràcter públic del sector
 
El GEMC: present i futur
 
El fet de ser un petit grup majoritàriament de micro empreses, dedicades a una activitat força inusual, inclús culturalment parlant, és un repte d'existència molt important.
Les editorials de partitures de casa nostra en aquests moments intenten sobreviure a la crisi econòmica, encara latent, a la pròpia crisi del sector editorial davant les noves tecnologies, i al poc suport institucional, tan a Catalunya com a la resta de l'estat, a l'hora de proposar models de bones pràctiques dels consumidors, que, sigui de forma intencionada o de forma inconscient, s'aboquen a la pràctica de l'anomenada "pirateria" sense fre. Les polítiques fiscals en el món de l'edició digital (21% d'iva) tampoc ens brinden encara unes expectatives gaire encoratjadores.

Però la missió del GEMC és la d'acompanyar i ajudar les seves empreses a tirar endavant i assumir les dificultats del present com a oportunitats i reptes de futur.
Estem convençuts que les línies mestres de treball del GEMC en aquests moments han de passar per:

1. establir meses de contacte bilaterals amb els nostres consumidors per tal d'arribar a acords que permetin l'establiment de bones pràctiques per part d'aquests, amb la seva pròpia conscienciació i la col•laboració de l'administració.
2. tenir veu i vot a totes les entitats de gestió col•lectiva de drets (actuals o futures), relatives al nostre sector
3. prendre consciència profunda de que les nostres editorials pertanyem al grup de les indústries anomenades del coneixement, fet que ineludiblement ja en el present passa pels formats digitals
4. ajudar a les seves empreses a entrar i a afiançar-se al món digital, entenent que forma part del present, ja no del futur.
5. organitzar activitats de formació continuada, el pilar universals d'aquest segle XXI i següents.
6. seguir col•laborant amb l'administració pública per tal que sigui coneixedora dels nostres reptes i ens ajudi a superar-los
7. avançar sensiblement en la internacionalització de les nostres activitats, en aquest món cada cop més global.
 
Estem convençuts de la singularitat i mida de les nostres empreses són dues oportunitats cabdals per poder continuar el nostre camí. Estem segurs que el nostre país ha de tenir les seves editorials de partitures. Estem segurs que som un bé cultural comú, imprescindible pel nostre país, Catalunya.

És en aquestes línies que seguirem treballant indefalliblement.
 
Francesca Galofré